Wij hanteren voor de werving en selectie een efficiënte methodiek die medisch specialisten in korte tijd kan koppelen aan GGZ-instellingen. Wij zijn gespecialiseerd in het werven en selecteren van medisch professionals binnen de GGZ instellingen.

Oriënterend gesprek met de opdrachtgever

Onze werving en selectie start met een oriënterend gesprek met de opdrachtgevende instelling. Met de opdrachtgever wisselen wij van gedachten over de te volgen strategie om tot een geslaagde selectie te komen van de medisch specialist.

Focus op het functieprofiel

In overleg met de betreffende afdeling van de GGZ-instelling (of het ziekenhuis) stellen wij een functieomschrijving, functie-eisen en de arbeidsvoorwaarden op.

Bepaling van de strategie

Is het functieprofiel vastgesteld? Dan bepalen wij samen met de medische instelling de feitelijke wervingsstrategie, zoals ook de werving via deze website.

Selectie van de kandidaat

Van de kandidaten die geïnteresseerd zijn in een vacature ontvangen wij een curriculum vitae per post of per e-mail. Aan de hand van een toegezonden CV krijgt een in potentie geschikte kandidaat een uitnodiging voor een oriënterend gesprek op ons kantoor.

Onze adviseurs zijn professioneel in het goed en grondig beoordelen van een kandidaat, uiteraard op basis van de selectiecriteria zoals die met de opdrachtgever zijn vastgesteld.

Overeenstemming

Is het traject inhoudelijk doorlopen, dan dragen wij de geselecteerde kandidaat voor aan de opdrachtgever. Ook kunnen wij dan nog desgewenst adviseren het salaris, de arbeidsovereenkomst en de arbeidsvoorwaarden.

Na de indiensttreding van de kandidaat houden wij contact. Na enkele maanden overleggen wij opnieuw met de opdrachtgever of het functioneren naar wens is. Bij een niet functioneren van een door ons aangedragen kandidaat hanteren wij een coulante methodiek om alsnog tot een passende oplossing te komen.

Wilt u door ons gebeld worden?

Tijdens kantooruren nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Bel mij